Κατασκευή για φαγητό και νερό για αδέσποτα ζωάκια

Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων μας 2 δοχεία τροφής και νερού για τους τετράποδους φίλους μας.