Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης

Ιδρυτική Διακήρυξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης

Η ίδρυση της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης είναι μία προσπάθεια πολλών ετών που έγινε πραγματικότητα στα τέλη Νοεμβρίου.

Σκοπό έχει να δώσει στις Εθελοντικές Ομάδες ενιαία φωνή για να επιλυθούν προβλήματα που έχει ο κλάδος εδώ και πολλά χρόνια αλλά και κίνητρα για να ενισχυθεί και να οργανωθεί κατάλληλα ο θεσμός του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

Με μεγάλη χαρά αναμένουμε τη στήριξη της προσπάθειας αυτής με την καθολική συμμετοχή των Εθελοντικών Οργανώσεων!

#ΕΟΔΠΗ#eodph#ΠΟΕΟΔΠ#poeodp#HellenicFederationofVolunteerWildfireprotectionandFireFightingOrganizations