Δασική άσκηση για την εκπαίδευση των μελών

Η Ε.Ο.Δ.Π.Η. πραγματοποίησε δασική άσκηση στο πλαίσιο εκπαίδευσης των μελών της στη δασοπυρόσβεση.

Είχε μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσε την πρώτη Δασική Άσκηση από μία σειρά εκπαιδεύσεων για φέτος ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου.