Δασική άσκηση σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα της Βάρης

Την Κυριακή 19/04/2015 η Ε.Ο.Δ.Π.Η. με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε τη δεύτερη Δασική Άσκηση για φέτος.

Στη διάρκεια της άσκησης τόσο τα νέα μέλη όσο και τα παλιά είχαν την ευκαιρία να επιχειρήσουν σε μία προσομοίωση δασικής πυρκαγιάς με τις δυσκολίες των νυχτερινών ωρών.

Η συνεργασία μας με την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης ήταν εξαιρετική.