Επίσκεψη στο 1ο Γ.Ε.Λ. Ηλιούπολης

🧑‍🚒 Με τους μαθητές της Α’ τάξης, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις δράσεις της ομάδας μας, τον εθελοντισμό, την προστασία του βουνού μας αλλά και την προστασία μας από την πυρκαγιά.

🔥 Οι νεαροί μαθητές εξέφρασαν με ενδιαφέρον τις απορίες τους και γνώρισαν καλύτερα την εθελοντική μας ομάδα, αλλά και εν γένει το δύσκολο έργο των εθελοντών.

🤝 Είναι μεγάλη μας χαρά να γίνονται τέτοιες δράσεις, για να περάσει και στις νέες γενιές η αγάπη για τη φύση και την προστασία του πράσινου, αλλά και την εγγενή βοήθεια προς τον συνάνθρωπο.

📌 Την Πέμπτη 06 Απριλίου, η ομάδα μας είχε την χαρά να επισκεφτεί το 1ο Λύκειο Ηλιούπολης.

🧑‍🚒 Με τους μαθητές της Α’ τάξης, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις δράσεις της ομάδας μας, τον εθελοντισμό, την προστασία του βουνού μας αλλά και την προστασία μας από την πυρκαγιά.

🔥 Οι νεαροί μαθητές εξέφρασαν με ενδιαφέρον τις απορίες τους και γνώρισαν καλύτερα την εθελοντική μας ομάδα, αλλά και εν γένει το δύσκολο έργο των εθελοντών.

🤝 Είναι μεγάλη μας χαρά να γίνονται τέτοιες δράσεις, για να περάσει και στις νέες γενιές η αγάπη για τη φύση και την προστασία του πράσινου, αλλά και την εγγενή βοήθεια προς τον συνάνθρωπο.