Παροχή βοηθείας – Αντλήσεις υδάτων στη Μάνδρα Αττικής