Χορηγία από την εταιρεία “Wilo Hellas”

Τις θερμότερες ευχαριστίες μας στην εταιρεία Wilo Hellas, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας, δείχνοντας την έμπρακτη υποστήριξη στην ομάδα μας για τη δωρεά δύο υποβρύχιων αντλιών λυμάτων.

Μια εταιρία κολοσσός στις αντλίες και αντλητικά συγκροτήματα παροχής νερού συνδράμει στο έργο μας, με ευαισθητοποίηση απέναντι στην εθελοντική ομάδα μας, και κατ’ επέκταση στην κοινωνία μας. Τέτοιες κινήσεις, μας δίνουν τόσο τα εφόδια όσο και τη δύναμη να συνεχίζουμε το έργο μας!