Χορηγία από την εταιρεία “Queensway Navigation Co.Ltd”

Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια των χορηγών μας την εταιρεία Queensway Navigation Co.Ltd.

Με ενδιαφέρον για τη δράση μας, η εταιρεία, προχώρησε στη δωρεά εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης.

Πιο συγκεκριμένα, η δωρεά περιλαμβάνει 40 αντιπυρικές κουκούλες που θα βοηθήσουν στο να κάνουμε το έργο μας με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Ευχαριστούμε τη Ναυτιλιακή εταιρεία Queensway Navigation Co.Ltd που δείχνει το έντονο κοινωνικό της πρόσωπο, με την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας.

Η κίνηση αυτή είναι μία σημαντική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.

Ελπίζουμε, κινήσεις σαν και αυτή να δώσει κίνητρο και σε άλλες επιχειρήσεις για να στηρίξουν τον εθελοντισμό. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που μας στηρίζετε !!!