Δωρεά από ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ, WWF και HIGGS

Με ιδιαίτερη χαρά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από βάθους καρδίας, το

Δεσμός – Desmos που σε συνεργασία με το WWF Greece , το HIGGS και την υποστήριξη των ιδρυμάτων Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και την Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησαν δωρεά αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο διεξαγωγής του προγράμματος “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2022-2023)”, συνδράμοντας έτσι στην ενίσχυση του έργου μας στη δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση.

Κινήσεις σαν και αυτές μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερο σθένος και αποτελεσματικότητα το έργο μας και αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς μας στο πεδίο δράσης μας.

Σας ευχαριστούμε!