Δωρεά από την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Σχοιναράκη Χρυσάνθη

Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Σχοιναράκη Χρυσάνθη, για την πολύτιμη δωρεά στην ομάδα μας.

H Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Σχοιναράκη Χρυσάνθη, με ευαισθησία στο έργο μας τις δύσκολες αυτές στιγμές, συγκέντρωσε και προσέφερε στην ομάδα μας 10 μάσκες ημίσεως προσώπου με φίλτρα κατάλληλες για δασικές πυρκαγιές.

Η κίνηση αυτή είναι μία σημαντική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς μας και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. 

Ελπίζουμε, να υπάρξουν ακόμη πολλές ενέργειες που θα δώσουν κίνητρο και σε άλλες επιχειρήσεις για να στηρίξουν τον εθελοντισμό.

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη στήριξη!