Χορηγοί

Δίπλα μας, στην προσπάθειά μας αυτή, αρωγοί και συμπαραστάτες, στέκονται οι Χορηγοί μας που διευρύνουν το έργο μας, για να μπορούμε να προστατεύουμε τον τόπο από την πύρινη απειλή.

Χορηγοί

Στην προσπάθειά μας αυτή δεν είμαστε μόνοι. Οι συνθήκες που επιχειρεί η Ομάδα μας, απαιτούν ειδικό εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ασφάλεια  κυρίως των μελών αλλά και την καλύτερη απόδοση. Έτσι λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε το έργο μας σε υψηλό επίπεδο χωρίς τη στήριξη των χορηγών μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!